IPO Utrecht

0.0
  1. Home
  2. »
  3. Data Exchange
  4. »
  5. IPO
  6. »
  7. IPO Utrecht
Address:
Utrecht, The Netherlands
Description:

Er is een ‘circulaire doelenboom’ als sturingsinstrument opgesteld, waarin voor elf beleidsthema’s concrete voorstellen worden gedaan voor een circulaire ambitie (visie), beleidsdoelen (< 10 jaar), meerjarendoelen (4 jaar) en resultaten met concrete acties (2 jaar). Deze zijn deels overgenomen in de organisatiedoelenboom van de provincie.

Provincie Utrecht heeft een onderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken rond duurzaam- en circulair aanbesteden bij decentrale overheden (provincie, gemeenten en waterschappen). Met de conclusies en
aanbevelingen gaan we gezamenlijk stappen zetten in het circulair aanbesteden binnen onze regio.

0 Reviews

There are no reviews yet.

Send message to Dataforgood

Send message to moderator